Janko Jesenský

Malomestské rozprávky – druhá vlna slov. realizmu; poviedky, novely a humoresky; humorne ladené poviedky: Pani Rafiková; Slnečný kúpeľ; Štvorylka
– zosmiešňovanie a kritika malomeštiactva (zaostalosť, neúprimnosť, duševná prázdnota, klebetníctvo, pretvárka), využitie humoru, irónie a satiry
Pani Rafiková – (satirická poviedka) je arogantná, namyslená a falošná, zaujíma sa len o klebety, ohovára ľudí poza chrbát, do očí je milá, so sv. „priateľkami“, „dámami“ z tzv. vyššej spoločnosti trávi väčšinu času, navzájom sa ohovárajú, príp. neustále napomína sv. muža; sv. dcéru rozmaznáva, nedovolí jej robiť domáce práce, Miluška sa nudí, číta knihy o grófoch, hrá na klavíri a chodí na hodiny francúzštiny, precvičuje si ju so správcom hotelov, kt. o sebe tvrdí, že je šľachtic – ujde s ním a p.Rafiková zareaguje typicky malomeštiacky – nebojí sa o dcéru, ale o to, čo na to povedia ľudia.
Demokrati – (dvojzväzkový román) – satira na politické a úradnícke kruhy v období ČSR


    v románe odhaľuje podvody a manipulácie politických strán v časoch volieb, boj strán o mastné hrnce, karierizmus, pokrytectvo a bezzásadovosť politikov a úradníkov


    strohol masky z tvárí falošných, pokryteckých pseudodemokratov – názov románu „Demokrati“ je ironický


    hl.postavy: Ján Landík – mladý právnik, zaľúbený s Hankou; Hanka – láskavá, dobrosrdečná a nezištná, slúžka; Tolkoš – malomeštiacky nadutec a obmedzenec, brojí proti Landíkovi; Petrovič – advokát, politik a podnikateľ,vypočítavý karierista, čl. bez zábran, podvádza voličov, podporuje Landíka
Groteska – dramatický žáner s groteskným (humorným) dejom, je charakterizovaná prelínaním zdanlivo nezlučiteľných prvkov a zveličenými kontrastami