Lasica a Satinský

– prvá slovenská komická dvojica; kabaretné divadlo


    kamenné divadlo (klasické – stály repertoár, profesionálni herci, hranie hier klasických autorov) – napr.SND – repertoár poznačený ideológiou


    kabaretné divadlo – vzniká v období uvoľnenia = 60-te roky, ide o autorské divadlo, herci hrajú sv. veci, čiže to, čo vytvoria, napr. Voskovec a Verich (ČR), zakladatelia v SR = L+S, v priestoroch divadla na korze, Štúdio S; 70-te roky – zakázané


    prvky absurdného divadla (inšpir. z každodenného života), úvahy o človeku, slovenské neduhy


    témy: otázka neslobody, pokrytectva (=schizofrénia doby), absencia fungovania systému, možnosti vyjadriť sv.vl.názor, pranierovanie Ťapákovčiny, alkoholu, odvzdanosti osudu, lenivosti uvažovať, parodovanie jazykov, predstieranie hlúposti, pasivita, zvyk neprejavovať sa


    hra so slovami, asociácie, deformácia slov, inteligentný humor – treba poznať súvislosti narážok, núti nás rozmýšľať


    Satinský – v hrách predst. dobráka, optimistu, zemitého čl.


    Lasica – skeptik, filozofujúci inteligent


    kontakt s publikom (divák je tretí herec na pódiu, dvanásnty hráč na ihrisku)


    prekvapujúce pointy hier, paródie na klasickú lit. a divadlá (napr. Nečakanie na Godota)


    iskriaci, výstižný humor
– striedanie prvkov očakávania a sklamania
– charakteristická satira v inscenácii – paródii
Náš priateľ René a v kabaretných pásmach (napr. Ktosi je za dverami, Nikto nie je za dverami


    inscenácie Soirée, Radostná správa


    Lasica: „Mať v duši trochu smútku a neprestať sa smiať. Tak sa rodí ozajstný humor.“
– novší slovenskí humoristi: Snopko, Grexa, Luknár; Milan Markovič; Skrúcaný + Noga