Martin Kukučín

Rysavá jalovica – Prvá vlna slovenského realizmu; poviedka


    slovná a situačná komika v situáciách s Adamom Krtom, plno nedorozumení, vďaka nim Adam prestáva piť


    láskavý humor (napr. kritika alkoholizmu – keď dá Eva Adamovi peniaze na jalovicu, on si ich hneď prepočíta na poháriky)
– humor má závažné poslanie – pomáha riešiť rodinné i spoločenské konflikty
Keď báčik z chochoľova umrie


    už humorno-satirický charakter, pretože pri zobrazení upadajúceho Aduša Domanického autor využíva iróniu a satiru, symbolické mená (doma nič; tráva – všade vyrastie, obráti sa tam, kam vietor fúka)


    Aduš Domanický – predst. upadajúceho zemianstva, prišiel o majetok, ale hrá sa na veľkého pána, pred vš. sa chvastá, kvetnato sa vyjadruje, klamstvom vymámi od Ondreja Trávu peniaze, nahovorí mu, že má bohaté panstvo, ale v skutočnosti mu len upadá a nemá nič, čaká, kým zomrie jeho ujo (báčik), aby po ňom dedil, žije z podvodov a pôžičiek; ku koncu sa kvôli tradícii svojho rodu mení (nenechá vyrúbať ušľachtilé jasene na dvore – jedinú pamiatku na zašlé dobré časy) a vracia pôžičku Ondrejovi