Hugolín Gavlovič

Valaská škola mravúv stodola Slovenská baroková literatúra; poézia
– didakticko-reflexívna poézia (poúča prostredníctvom úvah) – rozsiahla veršovaná skladba
– “valaská škola” = škola životnej múdrosti a skúsenosti pastierov
– “mravúv stodola” = bohatstvo mravných poučení a rád
– pranieruje opilstvo, vyslovuje odpor k vojne, oslavuje lásku k vlasti, zvelebuje prácu, vyzdvihuje význam vzdelania a učenosti, námety čerpá z Antickej lit., ale aj Biblie a pastierskeho života
– charakteristické: obdiv ľudu, antipatia voči pánom – kritika sociálnych nezrovnalostí
– myšlienkové bohatstvo, pútavý, zaujímavý a živý jazyk
– sylabický veršový sytém, písané slovakizovanou češtinou, ľudová reč


"Jakú sobe máš vzít ženu, chceš ode mne zvedeť?
Priznávam se, žeť v tej veci nevím odpovedeť.
 Jestli si vezmeš spanilú, snad bude obecná –
 a jak zase špatnú pojmeš, snad bude nevdečná.
A jak paniu penežitú, mosíš jej slúžiti,
jak chudobnú, budeš v dome dve chudoby míti.
 Jak vysokú, mnoho na ňu plátna ti ubude,
 a jak malú, tehdyť málo pracovati bude.
Jak jazyčnú sobe vezmeš, naješ se dost jedu –
a jak vždycky mlčanlivú, též budeš meť biedu.
 Ožeň se ty, milý brachu, podle tvojej vúle,
 ode mne v tejto veci nečekaj regule.“
– vyhýba sa priamej odpovedi na otázku, aká by mala byť dobrá žena
– ukazuje aké je ťažké vybrať si dobrú ženu, rôzne typy žien – na každej nachádza chybu
– taží z živého, ľudového jazyka, text vyznieva dobrácky presvedčivo, skrýva v sebe múdrosť
„Hle, človek opilý – žádnemu nemilý.“ –
pomocou zosmiešnenia ukazuje správnu cestu
„Zmáčej slovo do rozumu.“
„Voják dvúm bohúm na obeť se krmí.“
„Jak chceš kumšt literní vedeť musíš pri umení sedeť.“